ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου 
 
 
  Α.Μ.Ε.Α.
Όχι
 
  Πωλητήριο
Όχι