ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας

Πελοπόννησος, Καστριά

Τηλέφωνο: +30 26920 31633
Φαξ: +30 26920 31588, 26920 31001

 
 
 
  Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00

Αργίες και θερινούς μήνες παράταση ωραρίου.

 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών