ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

Συμβολή οδών Στράντζης και Ταβουλάρη, Τ.Κ. 581 00, Γιαννιτσά (Νομός Πέλλης)


 
 
 
  Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Κλειστός χώρος

Θερινό:
10:00 - 14:00

Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη κλειστός χώρος

 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Λεωφορείo, αυτοκίνητo, αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
M. Kiel, "Yenice Vardar". A forgotten Turkish cultural centre in Macedonia of the 15th and 16th century, Studia Byzantina e Neohellenica Neerlandica 3 1971, 300-329
Β. Δημητριάδης, Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή, Θεσσαλονίκη 1973, 228-229
V. Demetriadis, "The Tomb of Gazi Evrenos Bey at Yenitsa and its inscription", Bulletin of the School of Oriental and African Studies (University of London), Bulletin of the School of Oriental and African Studies (University of London) 1976, 328-332
Π. Ανδρούδης, "Η αποκατάσταση του μαυσωλείου Γαζή Εβρενός στα Γιαννιτσά", Πρακτικά 2ου συνεδρίου "Ήπιες επεμβάσεις για την προστασία ιστορικών κατασκευών", Θεσσαλονίκη 2004, 65-77
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Άγιος Νικόλαος στο Νησί
Ανάκτορο Πέλλας
Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας
Γενί τζαμί
Θολωτό οθωμανικό κτήριο
Ιερά Πέλλας
Κάστρο Aρχαγγέλου
Κάστρο Μογλενών
Μακεδονικός Τάφος Γ στην Πέλλα
Μακεδονικός Τάφος Δ στην Πέλλα