ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας

Παναγία, Θάσος, Θάσος (Νομός Καβάλας)


 
 
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Σπήλαιον "Δρακότρυπα", ΑΔ 28 (1973), Χρονικά, 1977, 447-450
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου
Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας
Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων
Δημοτικό Σχολείο / σήμερα Μουσείο Βαγή, Ποταμιά Θάσου
Θέατρο Φιλίππων
Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο Νέας Καρβάλης
Μέγαρο Τόκου Καβάλας
Μεσαιωνικό υδραγωγείο
"Παλατάκι Θάσου" / Κτίριο γραφείων βιομηχανικού συγκροτήματος
Πύργος Απολλωνίας