ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Σέρβια (Νομός Κοζάνης)

Τηλέφωνο: +30 24610 25903
Φαξ: +30 24610 25236
Email: 17eba@culture.gr

 
  .
Εισιτήρια
Είσοδος ελεύθερη
 
 Δείτε τις πληροφορίες του χώρου
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Θεολογίδου Κ., "Χρονικά", ΑΔ 50, Χρονικά (1995), 601
Ξυγγόπουλος Α., Τα μνημεία των Σερβίων, Αθήνα 1957
Τσαρμανίδης Α., Συμβολή στην ιστορία της επαρχίας Σερβίων (1350-1880) (τ.Α΄), Σέρβια 1995
Ευγενίδου Δ., "Τα βυζαντινά μνημεία των Σερβίων" στο Πρακτικά Α΄ Πανσερβιώτικου Συνεδρίου για την ανάπτυξη της περιοχής, 6-8/10/95, Σέρβια 1997, 82 κ.ε.
Σέρβια: μια βυζαντινή καστροπολιτεία 2002
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Α΄ Δημοτικό Σχολείο στη Σιάτιστα Κοζάνης
Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης
Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
Αρχοντικό Μαλιόγκα στη Σιάτιστα
Αρχοντικό Πούλκως στη Σιάτιστα
Βασιλική των Κατηχουμένων Σερβίων
Γέφυρα Μόρφης ή Πετρογέφυρο
Δημόσιο κτήριο με δεξαμενή
Δημοτικό Σχολείο στο Παλαιογράτσανο Βελβενδού Κοζάνης