ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Θήβα, Θήβα, Μεγάλο Καστέλλι (Νομός Βοιωτίας)

Τηλέφωνο: 2262023559
Email: efavio@culture.gr

 
 
 
  Ώρες Λειτουργίας

Ο αρχαιολογικός χώρος δεν είναι επισκέψιμος.

 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Το μνημείο βρίσκεται εντός της σύγxρονης πόλης των Θηβών (Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας)
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Σπυρόπουλος Θ., "Μυκηναϊκός βασιλικός θαλαμωτός τάφος εν Θήβαις", ΑΑΑ 26 (1971), 161 - 164
Σπυρόπουλος Θ., "Χρονικά", ΑΔ (1972), 309-312
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Aρχαίο θέατρο στον Ορχομενό
Άγιος Γεώργιος
Αρχαίο θέατρο στη Χαιρώνεια
Αρχαίο τείχος Διστόμου
Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου
Αρχαιολογική Συλλογή Θεσπιών
Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών
Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας
Θέατρο Χαιρώνειας