ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

Αγία Αναστασία-Γαλάτιστα (Νομός Χαλκιδικής)


Επισκεφτείτε την σελίδα του μνημείου

 
 
 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Οδικώς από Θεσσαλονίκη και μέχρι την περιοχή των Βασιλικών και Γαλάτιστας.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Παπαγεωργίου Π.Ν., "Εκδρομή εις την βασιλικήν και πατριαρχικήν μονήν της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας την εν τη Χαλκιδική", ΒΖ 7 (1898), 57-82
Γλαβινάς Α., Το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας, Θεσσαλονίκη 1983
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα Μνημεία και Μουσεία στον ίδιο νομό
Άγιον Όρος
Άγιος Αθανάσιος Συκιάς
Άκανθος - Μνημειακός ναός
Άκανθος - Οικοδόμημα
Αρχαϊκό Ιερό πόλης Σταγείρων
Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου
Βασιλική Σωφρονίου
Βυζαντινός Πύργος Γαλάτιστας
Διατείχισμα Κασσάνδρειας
Κάστρο Τορώνης