ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Τ.Κ. 73131, "Στερνάκι"

Τηλέφωνο: +30 28210 44418, +30 28210 94487
Φαξ: +30 28210 44418, +30 28210 94487
Email: efacha@culture.gr

 
  .
Εισιτήρια
Είσοδος ελεύθερη
Ενιαίο Εισιτήριο: Ολόκληρο: €0, Μειωμένο: €0
 
  Ώρες Λειτουργίας

Υπαίθριος χώρος με ελέυθερη πρόσβαση

 
  Πρόσβαση στο Μνημείο
Προσεγγίζεται με το αυτοκίνητο μέσω της επαρχιακής οδού που συνδέει την εθνική οδό Χανίων - Ρεθύμνου με το Στύλο και στη συνέχεια με μικρή πεζοπορία.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Αλεξίου Στ., Πλάτων Ν., "Χρονικά", ΑΔ (1961-2), 293, 299
Αλεξίου Στ., "Χρονικά", Κρητικά Χρονικά ΙΖ΄ (1963), 392
Δαβάρας Κ., "Χρονικά", ΑΔ 26, Β2 (1971), 517-518
Δαβάρας Κ., "Ανασκαφαί εις Στύλον Αποκορώνου", ΑΑΑ IV 1971