ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Η Θόλος κατά την παρούσα (2006) φάση της αναστήλωσής της.
Προβλεπόμενη μερκή αναστήλωση της Θόλου
Η Θόλος πριν από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης.
Κάτοψη Θόλου
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση