ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Άποψη του ναού.
Τοιχογραφία από την αψίδα του βόρειου κλίτους.
Ιεράρχης από την κεντρική αψίδα.
Λεπτομέρεια της αψίδας.
Ιεράρχης από την κεντρική αψίδα.
Ρίζα του Ιεσσαί.
 
 
προηγούμενη   Μετάβαση στη 2η σελίδα των φωτογραφιών   επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση