ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Εξωτερική άποψη του ναού
Λεπτομέρεια τοιχογραφίας
Ο Άγιος Στέφανος
Η κοινωνία των Αποστόλων
Ιεράρχης από την αψίδα
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση