ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Γενική άποψη κτηρίου
Βόρεια όψη κτηρίου
Είσοδος κτηρίου, βόρεια όψη
Άποψη κτηρίου, βόρεια όψη
Bόρεια όψη κτηρίου
Βόρεια όψη κτηρίου
 
 
προηγούμενη   Μετάβαση στη 2η σελίδα των φωτογραφιών   επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση