ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Άποψη του μνημείου από βορειοανατολικά
Οι τοιχογραφίες του τρούλου
Οι τοιχογραφίες του τρούλου
Τοιχογραφίες στην αψίδα του ιερού
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση