ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Άποψη του πέτρινου γεφυριού σε σχέση με τη γέφυρα Μπέλεϋ.
Άποψη του πέτρινου γεφυριού σε σχέση με τη γέφυρα Μπέλεϋ.
Άποψη κύριας όψης και περιβάλλοντα χώρου .
Άποψη εξωραχίου, προστατευτικά στηθαίων και περιβάλλοντα χώρου.
Άποψη βάθρων πέτρινου γεφυριού και γέφυρας Μπέλεϋ.
Άποψη κύριας όψης και περιβάλλοντα χώρου .
 
 
προηγούμενη   Μετάβαση στη 2η σελίδα των φωτογραφιών   επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση