ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Γενική άποψη
Κυρίως ναός: τοιχογραφίες βορείου τοίχου
Κυρίως ναός, βόρειος τοίχος: η κτητορική επιγραφή
Κυρίως ναός
Κυρίως ναός: τοιχογραφίες νοτίου τοίχου
Βημόθυρο τέμπλου
 
 
προηγούμενη   Μετάβαση στη 2η σελίδα των φωτογραφιών   επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση