ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Άποψη του ναού και του κοιμητηρίου
Τοιχογραφία του ανώτερου τμήματος του δυτικού τοίχου-Η Ανάληψη
Τοιχογραφίες-Ο Προφήτης Ιερεμίας και η Σταύρωση
Άποψη του ναού από νοτιοδυτικά
Τοιχογραφία-Ο Εναγκαλισμός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Επιγραφή που αναφέρει το έτος ανέγερσης και τοιχογράφησης του ναού
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση