ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Άποψη του μνημείου από νότια
Η αψίδα του ιερού
Κάτοψη του αποκαλυφθέντος τμήματος της βασιλικής
Άποψη του ιερού βήματος
Το τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού
Απεικόνιση της διατηρημένης ανατολικής πλευράς
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση