ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Τοιχογραφίες στο νάρθηκα-λιτή του καθολικού: οι Αίνοι
Τοιχογραφίες στο νάρθηκα του καθολικού
Τοιχογραφίες στο νάρθηκα του καθολικού
Λεπτομέρεια από το τέμπλο του παρεκκλησίου
 
 
προηγούμενη   Μετάβαση στη 1η σελίδα των φωτογραφιών   επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση