ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Άποψη κτηρίου
Άποψη της πίσω πλευράς του κτηρίου
Άποψη του ερειπωμένου κτηρίου
Άποψη κτηρίου
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση