ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Αρχιτεκτονικά αποτύπωση - Πρόταση αποκατάστασης 1974-1975.
Πύργος Φρουρίου
Φυλάκιο (βοηθητικά κτίσματα)
Πύλη Φρουρίου
Εσωτερική όψη Πύργου
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση