ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Αγάλματα των παιδιών του Ασκληπιού, Μαχάονα, Υγείας, Πάνακειας, Αίγλης, που βρέθηκαν στη βόρεια πτέρυγα των θερμών του Δίου
Το άγαλμα του Διονύσου με ένα μικρό συνοδό στα πόδια που βρέθηκε δίπλα στην πισίνα με το κρύο νερό
Κορμός ανδρικού αγάλματος, ο οποίος σχετίζεται πιθανώς με το σύνταγμα αγαλμάτων του Ακληπιού
Το άγαλμα του Ποδαλείριου, γιου του Ασκληπιού, με ένα σκυλί στα πόδια του
Κεφάλι πιθανώς από το σύνταγμα αγλαμάτων του Ασκληπιού που βρέθηκε στις μεγάλες θέρμες του Δίου
 
 
προηγούμενη   Μετάβαση στη 1η σελίδα των φωτογραφιών   επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση