ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
Άποψη από το Ιερό του Άμμωνα Δία με τις σειρές βάθρων στα ανατολικά του
Βωμός ρωμαϊκής εποχής πάνω σε τοίχο της α φάσης του ιερού
Η θεμελίωση κτηρίου της α φάσης του Ιερού του Άμμωνα Δία
Άποψη του Ιερού από ΒΔ
Άποψη του βάθρου που θεμελιώνεται στο δάπεδο της α φάσης του ιερού
 
 
προηγούμενη     επόμενη
 
 
 
Επιλέξτε φωτογραφία για μεγέθυνση