Ανάκτορο Μαλίων
Κλείσιμο Παραθύρου
Αεροφωτογραφία του ανακτόρου των Μαλίων
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων