Τάφος Φιλίππου Β΄ στις Αιγές
Κλείσιμο Παραθύρου
.
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού