Ναός Απόλλωνα στην Αρχαία Ζώνη
Κλείσιμο Παραθύρου
Aεροφωτογραφία του συγκροτήματος του ναού του Απόλλωνα. Διακρίνονται ο περίβολος, η στοά που τον περιβάλλει, καθώς και τμήμα του εσωτερικού ανατολικού σκέλους του τείχους και μεταγενέστερα προσκτίσματα.
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού