Ναός Απόλλωνα στην Αρχαία Ζώνη
Κλείσιμο Παραθύρου
Ενεπίγραφη κεραμική από το ναό του Απόλλωνα
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού