Ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς
Κλείσιμο Παραθύρου
Η αποκάλυψη της εισόδου του ναού του Απόλλωνα κατά τη διάρκεια των γαλλικών ανασκαφών
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή
© EFA