Κάστρο Λαμίας
Κλείσιμο Παραθύρου
Κάτοψη
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού