Κάστρο Λαμίας
Κλείσιμο Παραθύρου
Γενική άποψη του κάστρου και του αρχαιολογικού μουσείου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού