Αγία Σοφία Μυστρά
Κλείσιμο Παραθύρου
Ο ναός της Αγίας Σοφίας
© 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων