Τάφος Αλεξάνδρου Δ' στις Αιγές
Κλείσιμο Παραθύρου
Εξωτερική άποψη του τάφου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού