Μονή Αρκαδίου
Κλείσιμο Παραθύρου
Κάτοψη της Μονής Αρκαδίου
© 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων