Ναός Δαφνηφόρου Απόλλωνα στην Ερέτρια
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη της αψίδας του γεωμετρικού ναού (εκατόμπεδου)
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων