Ναός Δαφνηφόρου Απόλλωνα στην Ερέτρια
Κλείσιμο Παραθύρου
Κάτοψη των ναών του Απόλλωνα, λείψανα διαφόρων φάσεων
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων