Οικία των ψηφιδωτών
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη της οικίας με τα ψηφιδωτά δάπεδα
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων