Αρχαία Ζώνη
Κλείσιμο Παραθύρου
Μέρος του δυτικού τμήματος της αρχαίας πόλης. Γενική άποψη από την ακρόπολη.
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού