Αρχαίο στάδιο Δελφών
Κλείσιμο Παραθύρου
Ο καθαρισμός του σταδίου κατά τη διάρκεια των γαλλικών ανασκαφών
© Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή
© EFA