Ναός της Ήρας στην Ολυμπία
Κλείσιμο Παραθύρου
Λεπτομέρεια της δωρικής κιονοστοιχίας του ναού της Ήρας
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού