Αρχαίο στάδιο Ολυμπίας
Κλείσιμο Παραθύρου
Δυτική άποψη του Σταδίου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού