Βουλευτήριο Ολυμπίας
Κλείσιμο Παραθύρου
Νοτιοδυτική άποψη του Βουλευτηρίου με τα επιμήκη αψιδωτά κτήρια
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού