Θησαυροί της Ολυμπίας
Κλείσιμο Παραθύρου
Κάτοψη των Θησαυρών
© Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο