Ασκληπιείο
Κλείσιμο Παραθύρου
Ο ναός του Ασκληπιού κατά την ρωμαϊκή περίοδο
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© Α' Ε.Π.Κ.Α.