Μαυσωλείο Καρύστου
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του μαυσωλείου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων