Μινωική έπαυλη Βαθυπέτρου
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη της μινωικής έπαυλης του Βαθυπέτρου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων