Αμυντικοί
Αποθηκευτικοί
Διαμονής
Ενασχολήσεων
Κέντρα Διοίκησης
Κοινής Ωφέλειας
Λατρευτικοί
Νεκρικοί
Υποδομής
Χώροι εκτός κατάταξης
Λιμενικές εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικός χώρος Δηλίου στο Δήλεσι
Καρθαία
Κλειστός πολεμικός λιμένας Θάσου
Κλειστός πολεμικός λιμένας της Αρχαίας πόλεως Σάμου
Λιμάνι Κέρκυρας
Πυθαγόρειο και Ηραίο Σάμου
Υποβρύχια σωστική ανασκαφή στο λιμάνι Παροικιάς Πάρου
Φαλάσαρνα στην Κίσαμο
Υποδομής
Λεχαίου λιμήν
Σταθμός ΜΕΤΡΟ "Ελαιώνας"