Αμυντικοί
Αποθηκευτικοί
Διαμονής
Ενασχολήσεων
Κέντρα Διοίκησης
Κοινής Ωφέλειας
Νεκρικοί
Υποδομής
Χώροι εκτός κατάταξης
Αγορά
Αγορά αρχαίας Θάσου
Αρχαία Αγορά Αθηνών - Άρειος Πάγος
Αρχαία Αγορά Άργους
Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης
Αρχαιολογικός Χώρος Γυθείου (Αγορά)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ
Δημοτική Αγορά Λέρου
Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών
Βιοτεχνική εγκατάσταση
Αρχαιολογικός Χώρος "Τσουκαλιά" Αλοννήσου
Κεραμεικός - Φιγαρέτο Κέρκυρας
Κεραμιδαριά
Εμπορικό κέντρο
Παλαιόπολη
Ενασχολήσεων
Μετοχιακό συγκρότημα Νέων Φλογητών- Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού-Βυζαντινό Μουσείο Χαλκιδικής
Ορχομενός
Μεταλλευτικό συγκρότημα
Σιδηροκαύσια-Στάγειρα
Σούριζα (Δρυμός) στη Λαυρεωτική