Αμυντικοί
Αποθηκευτικοί
Διαμονής
Ενασχολήσεων
Κέντρα Διοίκησης
Κοινής Ωφέλειας
Νεκρικοί
Υποδομής
Χώροι εκτός κατάταξης
Αγορά
Αγορά αρχαίας Θάσου
Αρχαία Αγορά Αθηνών - Άρειος Πάγος
Αρχαία Αγορά Άργους
Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης
Αρχαιολογικός Χώρος Γυθείου (Αγορά)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ
Δημοτική Αγορά Λέρου
Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών
Βιοτεχνική εγκατάσταση
Αρχαιολογικός Χώρος "Τσουκαλιά" Αλοννήσου
Κεραμιδαριά
Εμπορικό κέντρο
Παλαιόπολη
Ενασχολήσεων
Μετοχιακό συγκρότημα Νέων Φλογητών- Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού-Βυζαντινό Μουσείο Χαλκιδικής
Ορχομενός
Μεταλλευτικό συγκρότημα
Σιδηροκαύσια-Στάγειρα
Σούριζα (Δρυμός) στη Λαυρεωτική