Αμυντικοί
Αποθηκευτικοί
Διαμονής
Ενασχολήσεων
Κέντρα Διοίκησης
Κοινής Ωφέλειας
Νεκρικοί
Υποδομής
Χώροι εκτός κατάταξης
Ακρόπολη
Ακρόπολη Ρόδου
Ακρόπολη Σπάρτης
Βουχέτιο - Κάστρο Ρωγών στη Νέα Κερασούντα
Καρθαία
Λίνδος
Μιδέα
Τείχος Δυμαίων
Ανακτορικό συγκρότημα
Άνω Εγκλιανός Μεσσηνίας - Ανάκτορο Νέστορος
Αρχαιολογικός Χώρος του Μυστρά
Αχίλλειο στην Κέρκυρα στον οικισμό Γαστουρίου
Γαλεριανό Συγκρότημα
Κεντρική κτιριακή ενότητα (Γαλεριανό συγκρότημα)
Μυκηναϊκή Καδμεία
Διοικητικό Κέντρο
Πνύκα
Τύλισος
Κέντρα Διοίκησης
Επισκοπικό Συγκρότημα Λουλουδιές Κίτρους στο Μακρύγιαλο
Λαζαρέτο