Αμυντικοί
Αποθηκευτικοί
Διαμονής
Ενασχολήσεων
Κέντρα Διοίκησης
Κοινής Ωφέλειας
Νεκρικοί
Υποδομής
Χώροι εκτός κατάταξης
Χώροι εκτός κατάταξης
Αρχαία Ιερά οδός (Πλατεία Εσταυρωμένου, Σταθμός ΜΕΤΡΟ "Αιγάλεω")
Αρχαιολογικός χώρος οδού Αιόλου
Αρχαιολογικός χώρος Πλατείας Κοτζιά
Βυζαντινά μνημεία Πρεσπών
Μονή Ζυγού
Ναυάγιο εμπορικού πλοίου στην Περιστέρα
Ναυάγιο "Κιόνων" στη Σαπιέντζα Μεθώνης
Ναυάγιο "Σαρκοφάγων" στη Σαπιέντζα Μεθώνης