ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
αρχές 3ου αι. - 219 π.Χ.
τέλη 2ου αι. 167 π.Χ.
167 - 10 π.Χ.
10 π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.
 
 
Μυθολογικά / Ιστορικά Πρόσωπα
Δάκαρης Σωτήρης
Πύρρος