ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © J.M. Klessing
Ο δυτικός προμαχώνας
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο